ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าไร่