ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article

 

เรื่อง ประสัมพันธ์เผยแพร่ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าลาน คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ article
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่ เรื่อง ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลป่าไร่Copyright © 2012 All Rights Reserved.