ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article

 

เรื่อง ประสัมพันธ์เผยแพร่ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ article
ประกาศกำหนดราคากลางเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลป่าไร่ article
ประกวดราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)เทศบาลตำบลป่าไร่ article
ประกาศสอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี บ้านโคก หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี บ้านโคก หมู่ที่1Copyright © 2012 All Rights Reserved.