ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article

 

เรื่อง ประสัมพันธ์เผยแพร่ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลป่าไร่ article
ประกวดราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๓)เทศบาลตำบลป่าไร่ article
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 2,3,4,5,8และ9
ประกาศราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางโครงการวางท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไร่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านดงงู (รอบหมู่บ้าน)จำนวน 4 จุด ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วCopyright © 2012 All Rights Reserved.