ReadyPlanet.com
dot
dot
เทศบาลตำบลป่าไร่
dot
bulletรู้จักตำบลป่าไร่
bulletข้อมูลพื้นฐาน
bulletฝ่ายบริหาร
bulletฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletฝ่ายปกครองท้องที่
bulletวิสัยทัศน์และการพัฒนา
dot
โครงสร้างองค์กร
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขฯ
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
dot
เอกสารเผยแพร่
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletงบประมาณรายจ่าย
bulletการโอนงบประมาณรายจ่าย
dot
งานกิจการสภาเทศบาล
dot
bulletรายงานการประชุมสภา
dot
เพื่อนบ้าน
dot
bulletเทศบาลเมืองสระแก้ว
bulletเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
bulletเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
bulletเทศบาลตำบลวัฒนานคร
bulletเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
bulletเทศบาลตำบลท่าเกษม
bulletเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
bulletเทศบาลตำบลบ้านด่าน
bulletเทศบาลตำบลตาพระยา
bulletเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ปฏิทินกิจกรรม
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กิจกรรมของเทศบาล

สร้างอนาคตไทย 2020 article
กิจกรรมเทศบาลตำบลป่าไร่เคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2556
การจัดงานวักตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 article
การจัดก่ารแข่งขันกีฬา "เทศบาลคัพต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 article
การประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล article
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีแห่งชุมชนยั่งยืน article
เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555 article
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
โครงการทำบุญเยี่ยมวัดเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555
โครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” article
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 article
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดวงตาสดใส ผู้สูงวัยอารมณ์ดี article
การมอบรถโยกแก่ผู้พิการ article
เทศบาลตำบลป่าไร่เคลื่อนที่พบประชาชน ปี 2556 article
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน article
มอบอุปกรณ์สร้างบ้านแก่ผู้ประสบอัคคีภัย article
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ลุโบ๊ะบือซาCopyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่
ที่อยู่ :  เลขที่ 369 หมู่ 8 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
เบอร์โทร :  0-3723-3899      มือถือ :  086-425-1229
อีเมล : parai_aran@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.parai.go.th